Droneopdrachten.nl biedt opdrachtgevers en dronepiloten (freelancers) een platform om elkaar te vinden en gaat er vanuit dat men op correcte en legale wijze met elkaar omgaat, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving m.b.t. dronevluchten en fotografie. Droneopdrachten.nl kan niet instaan voor de juistheid of correctheid van gegevens die op dit platform geplaatst worden, en kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het al dan niet goed verlopen van de onderlinge contacten en/of gemaakte afspraken c.q. contracten.

Wij raden alle gebruikers van Droneopdrachten.nl aan de gegeven informatie goed te controleren, alvorens tot opdrachtverstrekking of uitvoering van opdrachten over te gaan. Eventuele misstanden kunnen uiteraard wel gemeld worden, zodat desbetreffende personen kunnen worden uitgesloten van het platform van Droneopdrachten.nl.